5. מנדל ברסלוי: קריאה לכנס אסיפת רבנים להקל על עול המיצוות

בין המשכילים שייסדו את המאסף ואת חברת המשכילים 'דורשי לשון עבר / היה מנדל ברסלוי , ( 1827-1761 ) מעורכי המאסף , סופר ומשכיל הוגה דיעות , שגילה עניין מיוחד בתפיסת היהדות על פי ההשכלה וברוחה , ואף היה בין המשכילים הראשונים שהציעו ראייה חדשה ומודרנית של ' יהדות . 'ההשכלה את השקפותיו פירסם בשנת תק"ן מעל במת כתב-העת בקול קורא לרבנים לכנס אסיפת רבנים כדי להנהיג הקלות מעול המיצוות ולהכניס 1 תיקונים בחינוך הדתי ( עמ' ש"א . ( הייתה זו הפנייה הפומבית הראשונה אל " רבני וגאוני ארץ היושבים על כסא הדין" - הסמכות הרבנית בדור ההשכלה הראשון , שדרשה ממנה לפעול באופן מעשי ומיידי לתיקונים ביהדות . כמובן , פנייה זו , הפותחת במוטו המיקראי המזרז לפעולה , "בית יעקב לכו , "ונלכה נועדה גם להגיע למענים נוספים . ואכן , היא שלחה מסר ברור למשכילים קוראי המאסף בדבר הצורך בפירוש חדש , מעשי ומיידי של היהדות המסורתית . המניע את ברסלוי להפיץ כרוז פומבי הייתה התחושה שהנחתה גם את המשכילים האחרים כי עתה הם חיים במציאות חדשה , כמעט משיחית , באירופה ; עידן שנביאי ישראל חזו אותו . ברוח זו הכריז ברסלוי בפאתוס : " ומי עור לראות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד