3. יצחק אייכל: הייתכן להיות שלם ומאושר מבלי קיום המיצוות?

יצחק אייכל , ( 1804-1756 ) שעל פעולותיו והגותו כעורך , 7 ע 7 &\' , עמדנו בפרק הקודם , היה , כאמור , אחד האישים המרכזיים שעמדו בראש ההשכלה העברית בגרמניה . הוא היה הרוח החיה מאחורי האידיאולוגיה המשכילית ובין המעצבים את דמותה של 'יהדות ההשכלה' בראשיתה וכאמור , גילה מנהיגות ויוזמה בהקמת חברת 'דורשי לשון עבר' ובייסוד , 70 x 07 והיה העורך הראשון של כתב-העת ' . אחת הפעולות המשכיליות הראשונות של אייכל הייתה קריאה אל ראשי הקהילה היהודית בקניגסברג בחוברת שפת אמת בתקמ"ב להקים בית 2 ספר מודרני לילדי היהודים . אייכל מתח ביקורת על החינוך היהודי השטחי שאינו מדריך את התלמידים בדרך הנכונה ואינו מעניק להם את הנדרש להתמודד עם המציאות . ביוצאם בגיל 13 לדאוג לפרנסתם שוכחים התלמידים את המעט שלמדו וכך ש"אין בידם . "מאומה הם עוזבים את תורתם ונכשלים , לדבריו , ביראת אלוהים , ואף "בילדי נכרים יספיק" - פונים לתרבות הזרה ( עמ' . ( 'ג לשם כך הוא הציע לתקן את המעוות ו"להקים בית ספר מיוחד לכל בני קהלתינו , לחנך את הנערים לפי דרכם ולקרבם אחת אחת לדבר ה "' ולהעמיד "אנשים משכילים בעלי לשון ומביני ענין להורותם הדרך ילכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד