1. עטרה ליושנה - המאבק ליצירת יהדות ההשכלה

" עתה כאשר קמתם אוהבי חכמה , חפצתם להחזיר העטרה ליושנה" המאסף , , 'א ' 'ע בעיקבות הרעיונות החדשים של הנאורות האירופית בכלל והגרמנית בפרט וביקורת הדת של הוגי הדאיזם , וכתוצאה מהתסיסה החברתית בין יהודי גרמניה , שנידונו בפרקים הקודמים , התגבשה קבוצה של צעירים יהודים בגרמניה בשילהי המאה הי"ח ששמה לה למטרה לרענן את החברה היהודית ואת התרבות העברית באמצעות חידוש הסיפרות והלשון העברית . 2 ביוזמה זו חוללו 'מהפכת . 'תרבות כך התהוותה ההשכלה העברית כ"תנועה סיפרותית , תרבותית וחברתית , המציינת [„ . ] מהפכה תרבותית רבת-משמעות בתולדות העם היהודי . נושאי הרעיונות החדשים במחנה ישראל ביקשו לרענן תכנים ולחדש צורות ביהדות במטרה להביא את יהודי זמנם לפיתחי הקידמה של 3 ההשכלה האירופית" ( שם , עמ' . ( 11 ההשכלה העברית היוותה מיפעל ראשוני שחולל תפנית ייחודית במשמעותו ובחשיבותו "על רקע זמנה ולאור ההתפתחויות שחלו בעיקבותיה בתחום הםיפרות , התרבות והחברה ביהדות . "אירופה באשר למהותה של המהפכה התרבותית , יש להדגיש , כי המשכילים עצמם "לא היו מוכנים - ואף לא שאפו כנראה - למהפך שלם ומוחלט לאלתר ועל-אתר . [ ... ] כוונת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד