6. דת הנאורות והשפעתה על ההשכלה היהודית

דברי הביקורת הקשים שהטיחה התנועה הדאיסטית נגד היהדות והיהודים , שעל פרטיהם עמדנו בדיונינו על ההשקפות הדאיסטיות באנגליה , צרפת 5 וגרמניה , הייתה להם מטרה כפולה : א . להצביע על המקור הרופף של הדת הנוצרית , היינו היהדות , כדי לנגח אותן דוגמות ודוקטרינות המבוססות על התנ"ך ועל ההתגלות האלוהית ; ב . להילחם בסמל המופתי של הדתות הפוזיטיוויות , בסמל של 6 ההתבדלות הדתית , שהייתה לצנינים בעיני הנאורות במאה הי"ח . התקפה מרוכזת ושיטתית זו אומנם לא הייתה לה השפעה מיידית על רוב רובם של 7 היהודים - אף כי לא הייתה ללא תגובה - אולם על ההשכלה היהודית בגרמניה נודעה לה השפעה ניכרת ן ההתקפה על הדת היהודית , ביקורת הדת הנוצרית ותפיסת עולמו הכללית של הדאיזם עמדו לנגד עיניהם של הוגי ההשכלה היהודית והעברית , כפי שנראה בפרקים הבאים . גורמים אחדים לדבר . בראש וראשונה , דיבר הדאיזם על מושגים שהיו קרובים לרוח היהדות . תפיסת אחדות הבורא של הדאיסטים , מתוך התנגדות 8 לשילוש הנוצרי , הוא רעיון יהודי טיפוסי . דחיית החטא הקדמון של הנוצרים והתורה הסוטריולוגית , ( Soteriolgy ) דוקטרינת הישועה , הבנוייה על תפיסה זו , וכן הר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד