4. הדאיזם הגרמני

בגרמניה , ארץ מולדתה של ההשכלה העברית , קיבלה התנועה הדאיסטית את השפעתה מן הדאיזם האנגלי ' , ובמידה פחותה יותר מן הדאיזם 2 הצרפתי . על אף השפעות חיצוניות אלו היה זה האקלים התיאולוגי והרוחני הפנימי , בגרמניה עצמה , שעיצב את דמותה של התנועה הדאיסטית בארץ זו . יחסה של הנאורות הגרמנית לדת ניסיונה של הנאורות הגרמנית להשתחרר מן האותוריטה המסורתית והדוגמות של הכנסייה מצא לו ביטוי בשני אופנים . האחד - הפייטיזם האוונגלי , והשני- הדאיזם הראציונלי . התנועה הפייטיסטית , מיסודו של פיליפ יעקב ספנר , ( Jacob Spener ; 1635-1705 Philipp ) קמה לאחר מילחמת שלושים השנה , כריאקציה לאורתודוקסייה הנוקשה והד 1 גמתית של הכנסייה הלותרנית . הפייטיזם בכללו ביקש להחיות מחדש את החיים הנוצריים מבלי להשתעבד לתיאולוגיה הנוצרית ולדוקטרינות הקשורות בה . הדגש הושם על לימוד כתבי הקודש , התפילה , הגדלת השתתפותם של ההדיוטות בחיי הכנסייה , העדפת הפולחן הדתי המעשי על פני הדוקטרינות הנוצריות , ויחס סובלני 3 כלפי בני כיתות דתיות אחרות . הכת הפייטיסטית החשיבה את ההתלהבות , את המוסר ואת ההרגשות הנפשיות של היחיד בעבודת האלוהים . ט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד