1. דת הנאורות: דת התבונה, תבונת הדת - יחסה של הנאורות האירופית לדת

6 הדאיזם לכל שלוחותיו , שיש הרואים בו את אמונת הנאורות , היה הביטוי היותר מובהק של הנאורות האירופית בגישתה אל הדת , אף כי תופעות של מחשבה חופשית , אתיאיזם ומטריאליזם היו גם כן חלק בלתי נפרד ממנה , 7 אך אין לומר שהנאורות האירופית הייתה אתיאיסטית , או בלתי דתית 8 מעיקרה . היה זה הדאיזם שפיתח וגיבש את תורת הדת הטבעית מיסודם של ג'ון סלדן ( John Selden ; 1584-1654 ) והוגו גרוטיוס , ( 1583-1645 Hugo Grotius ;) שיווה לדת מימד חדש , אוניברסלי , והיה אחד הגורמים המכריעים בירידת ערכי האורתודוקסייה הדתית באירופה . כפי שניווכח מדיוננו על תנועה זו באנגליה , בצרפת ובגרמניה בהמשך פרקי הספר , אין לראותה כבעלת מערכת דיעות הומוגנית ואחידה גם אם נחלק אותה לפי תחומיה הגיאוגרפיים . ואף על פי כן , נוכל להשתמש בהכללה כדי להציג את עמדתה של הנאורות האירופית כלפי הדת - הדתות הפוזיטיוויות בכלל , והדת הנוצרית בפרט - כפי שמצאה את ביטוייה באחד הזרמים הניכרים ביותר ורבי ההשפעה שיצרה המחשבה האירופית בתקופה של למעלה ממאה שנה . השפעת הדאיזם על ההשכלה העברית והיהודית בגרמניה ניכרת בעיקר ברבע האחרון של המאה הי"ח ובראשיתה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד