פתיחתא

תופעת ההשכלה העברית עדיין מעמידה אתגרים לחוקר המנסה להתחקות על טיבה ומהותה . אף כי נראה לכאורה כאילו נושא ההשכלה מיצה את עצמו , מסתבר שגם אחרי כתיבת ההיסטוריה של סיפרות ההשכלה - מנכסי צאן ברזל של חקר ההשכלה - שקבעה את גדרי הנושא לפני ימי דור ושניים , עדיין מוסיפים חוקרי ההשכלה להעלות היבטים חדשים של סיפרות זו שטרם נידונו , ולתרום לראייה חדשה של ההשכלה כמערכת מורכבת ורבת ממדים ולתוכנות חדשות באשר להגדרות קודמות ולתפיסות מקובלות . במרוצת השליש האחרון של המאה הקודמת והעשור הראשון למאה הנוכחית נעשתה עבודת תשתית מקיפה בקביעת הפרמטרים הז'אנריים של סיפרות ההשכלה , במונגרפיות ומחקרים על נושאים סיפרותים , תרבותיים , חברתיים והיסטוריים הקשורים בהשכלה , ובעבודות ביבליוגרפיות על כתבי-העת של ההשכלה , על סיפרות ילדים , ועל מדף הספרים של ההשכלה . כנסים מדעיים , מושבים וסדנאות המוקדשים לליבון נושאים בהשכלה ממשיכים להתקיים ולמשוך חוקרים אקדמאים ותיקים וצעירים כאחד בישראל , באירופה ובארה"ב . אחד מן החוקרים הוותיקים , פרופ' שמואל ורסס , זקן חוקרי ההשכלה בדורנו , נפטר בתחילת שנת תש"ע . בכך אבד לכולנו ידיד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד