מפתח שמות

מספרי העמודים המודגשים מציינים את המקומות שבהם ניתנו פרטים ביוגרפיים אבי שב"י מאור - ראו : , 'פולרביץ יחזקאל אביגור , שאול 14 אבידר , יוסף 14 , 13 אבן , אפרים 100 אבקומוב 294 , 293 אבקומוב , ויקטור 117 , 30 , 22 , 16 אברמוב 124 , 'אברמוביץ שלום יעקב - ראו : מנדלי מוכר ספרים אדל , יצחק 234 , 227 אךלי , מוסטפה , 47 , 46 , 44-42 , 40 , 32-30 150 , 74 , 61 , 52 , 50 אדנאואר , קונראד 272 אוגלנוב , ניקולאי 60 אולשונצקי , אלכסנדר 116 אוסוב , אנדריי פבלוביץ , 166 , 124 , 79 , 77 317 אוסטרובסקי 141 , 140 אוסטרובסקי , אלכסנדר 280 אוסיפובנה , חוה 320 , 319 אוסישקין , אברהם מנחם מנדל 134 , 16 אורדז'ונקידזה , גריגורי 165 אורלוב ( לימים : נשרי , ( צבי 7 אורלנד , יעקב 228 , 227 אורמן , יוסף בוריסוביץ , 311 , 310 , 300 , 21  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ