פירוש מלים ומונחים מתוך היומן

אבונמנט : מנוי או . ט . ק :. מחלקת הביקורת הטכנית אובקום : ועד מחוזי של המפלגה הקומוניסטית אולפ : מחנה מיוחד בתוך מחנה הסגר כללי אופר : נציג המג"ב במחסגר אטפ : קבוצת אסירים המועברים מכלא אחד למשנהו אספניולקה : סוג של זקן בוקס : מין תא מאסר בור : תא מאסר של משטר חמור במחסגר בושלט : מעיל בלנדה : מרק אסירים בלנק : טופס בנדרים : לאומנים אוקראינים גלאזוק : , "עין" נקב בדלת תא האסיר דוםיה : תיק דוצנט : מרצה בכיר דפקן : מלשין " : "האריה כינוי לטרוצקי " : "השפם כינוי לסטלין יוגי : המכון הכל סובייטי לגיאולוגיה ולפחמים זולושקה : מעשיית "לכלוכית" זימליאנקי : בקתת עפר זצ'וטים : ימי חופשה כפרס על עבודה מאומצת טרוסט : איגוד מפעלי ייצור של ענף תעשייה יומני : אסיר תורן המתחלף יום יום ואחראי על הסדר ועל הניקיון בצריפי האסירים לאפה : שוחד לוקומוביל : מנוע קיטור נייד מג"ב : ראשי התיבות של השירות הביטחון הסובייטי החשאי ( 1953-1946 ) מועצתי : של ברית המועצות מחורקה : סוג טבק גס נורמאי : אדם שתפקידו למדוד ולבדוק אם כמות העבודה שנעשתה על ידי האסירים היא בהתאם ל"נורמה" נריאדנאיה : משרד האחראי על חלוקת העבודה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ