זיכרונותיו של יחזקאל פולרביץ (אבי־שב"י מאור)

יחזקאל פולרביץ ( 1995-1914 ) היה בצעירותו חבר תנועת בית"ר וממנהיגי נוער בית"ר בקובנה . הוא נאסר בשנת 1941 על ידי שלטונות ברית המועצות בגלל פעילותו הציונית ונידון לעשר שנות מאסר ולגירוש לסיביר לכל ימי חייו . בשנת 1949 נפגש פולרביץ עם צבי פרייגרזון במחנה קרגנדה , ופרייגרזון שמע מפיו על ז'בוטינסקי ועל תנועת בית"ר . למרות ההבדלים האידיאולוגיים שבין השניים נקשרה ביניהם ידידות אמיצה , והם אהבו זה את זה מאוד . "לי , המחונך על תורת אחוות העמים , מוזר היה לשמוע דברים אלה והייתי מתווכח עם , "יחזקאל כתב פרייגרזון על השיחות ביניהם ביומן הזיכרונות שלו : "אך כל זה היה חדש בשבילי , חדש ומעניין " . זמן קצר אחר כך שוחרר פולרביץ ממאסרו וחזר לליטא הסובייטית . בשנת , 1965 לאחר מאבק של תשע שנים , עלה ארצה יחד עם אשתו ובנו שב"י יעקב . בנו שימש רופא צבאי בצוללת דקר ונפל בה בעת מילוי תפקידו . •• בפעם הראשונה פגשתי את צבי פרייגרזון במחסגר ( מחנה הסגר ) הסובייטי בקרגנדה בחורף של . 1949 קרגנדה היא עיר מכרות פחם המפורסמת בקזחסטן , היא שוכנת בצפונה של הארץ ומשתרעת על שטח רחב ידיים . הררי פסולת הפחם מתרוממים במשולש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ