שלושת ילדיהם של צבי ולאה פרייגרזון ליד קברו של צבי פרייגרזון במלאת 25 שנה למותו (שפיים, ‭(19.3.1994‬ משמאל: עתליה, נינה ובנימין