פרק י"א: במעבדות הפחם

ח' י' נ"ז . [ 8 . 10 . 1957 ] הריני עובר עכשיו לתקופה ארוכה בחיי המחסגריים , שנמשכה יותר משלוש שנים - מסוף אפריל שנת נ"ב [ 1952 ] עד אמצע מאי שנת נ"ה . [ 1955 ] זאת הייתה תקופה של המחסגר התשיעי של ריצ'לאג ( מחנה הנהר ) ושל המכרה השמיני של הקומבינט . "וורקוטאוגול" מכרה זה הוא הקשיש בוורקוטה , כבן עשרים היה אז , גם מחלקת המחסגר התשיעית הייתה רבת שנים , בניגוד למחסגר האפרוח השלישי בקרגנדה , ששימש קודם מחנה שבויים ובתור מחסגר לאסירים מדיניים רק לפני בואנו התפקעה ביצתו . מחלקת המחסגר התשיעית בוורקוטה הייתה שבעת מסורת דמים . דורות רבים של אסירים קדמו לנו במחסגר זה , ובדרוך כף רגלנו בשטחו והיה כאילו על דם ועצמות היא דורכת . לפני שנים אחדות זה היה מחסגר של וורקוטלאג , האסירים ההוויים והמדיניים היו צבורים פה בצוותא חדא . הצריף ה י"ח במחסגר ה ס"ב [ 62 ] הטעים לי יפה , חיים משותפים אלה מהם . בשנת נ"ה , [ 1955 ] כאשר שיתפונו שוב עם ההוויים , הייתה לי שוב ההזדמנות להיווכח בעליל עד כמה נמחקים החיים , כאשר מצרפים יחד שני גושים אלה . כשניים או שלושה ימים לאחר בואי למחסגר התשיעי קראו לי לצאת מאזור המד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ