פרק ו': דמויות במחסגר

[ המשך : י"ב ח' נ"ז ... [[ 12 . 8 . 1957 ] במחסגר קרגנדה פגשתי גם בחורים פחות צעירים שבזמנם עבדו בארגונים ציוניים במדינות המועצתיות ששוחררו בשנות ל"ט מ' , [ 1940-1939 ] זאת אומרת , מאוקראינה המערבית , ארצות בלטיקה , ממולדביה . הכי אופייניים ובולטים בין בחורים אלה היו הבית"רים . " בית"ר" - ארגון צעירים ציוני , שראשו ומנהיגו היה זאב ז'בוטינסקי . ז'בוטינסקי , שמת בשנת אלף תשע מאות וארבעים בניו יורק , היה איש כישרוני מאוד ולוחם בטבעו . נואם מצוין , סופר ומתורגמן , משורר , בעל רצון כביר , הוא היה ראשו של צד הימין הקיצוני בתנועה הציונית , והיו שכינוהו בשם ראש הפשיסטים העבריים . הוא היה פעיל מאוד , בעל כישרון של איש צבא ( עוד בימי המלחמה הראשונה היה המפקד של הגדוד העברי שנלחם נגד תורכיה בהרכב צבאות אנגליה , ( והבית"רים העריצוהו . אני היכרתי את אנשי בית"ר רק במחסגר , עד מאסרי אף לא שמעתי כלום אודות ארגון זה . בקרגנדה סיפר לי הרבה אודות בית"ר בחור אחד מצוין מקובנה - יחזקאל פולרביץ . כאמור , הובאנו לקרגנדה בתחילת שנת נ' או סוף מ"ט - [ 1949 / 50 ] הובאנו למחסגר ריקני , שממנו הוצאו השבויים היפוניי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ