פרק ה': קבוצת "אייניקייט''

ז' ח' נ"ז . [ 7 . 8 . 1957 ] אבל עיקר המאורעות במחסגר היה מה שאירע לפני המאסר . זה היה המעמס העיקרי של כל אחד . במחסגר נפתחות הלשונות - ויהי של האנשים הכי שתקנים . אז אתה שומע לפרקים את תולדות האיש - חייו , נביטתו , צמיחתו , שיאו ומפלתו . ואם להביא פה את כל מה ששמעו אוזניי במחסגר - תקצר המחברת מהכילו . אתחיל מבחורי ז'מרינקה , מקבוצת . "אייניקייט" בקרגנדה , באולפ [ מחנה מיוחד בתוך מחנה הםגר כללי ] שלנו היו שלושה בחורים מקבוצה זו : חודורקובסקי , משפטמן וסוכר . שני הראשונים היו דודנים . חודורקובסקי היה הכי קרוב לנו , אהבתיו כבני , וגם הוא נמשך אליי . קבוצת "אייניקייט" הייתה בת עשרה צעירים וצעירה אחת , טניה . חוץ משלושת הנקובים לעיל הכרתי בוורקוטה את מישה םפיבק , מאיר הלפנד , הוא הוא מאיר , 1 ז'מרינקה : עיר במרכז אוקראינה . 2 קבוצת : "אייניקייט" קבוצת צעירים יהודים מהעיר ז'מרינקה באוקראינה . לאחר השואה , משהבינו שהעלייה לארץ ישראל איננה אפשרות ריאלית , הגיעו למסקנה שהיהודים צריכים להתארגן בקבוצות של הגנה עצמית . לצורך זה , פרסמו עלונים לעידוד הציונות והפיצו אותם בבית הכנסת בז'מרינקה ובקייב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ