פרק ד': קרגנדה

כ"ה ז' נ"ז . [ 25 . 7 . 1957 ] הייתי בדונבס [ שם מחוז ] ( סמוך לקךסנודון ( עד ה ט"ז ביולי ואחר זה ימים אחדים באוסיפנקו ( ברדיאנסק ) על חוף הים האזובי . בקרסנודון הייתי פעמיים במוזיאון של "הגברדיה . "הצעירה מוזיאון מצוין ! שם חפצי הגיבורים הצעירים , תמונותיהם , העלונים , מכתבה האחרון של אוליאנה גרומובה בייחוד נוגע עד הלב . עכשיו מוסקבה מתקשטת מתכוננת לחגי הפסטיבל השישי לנוער וסטודנטים . אני ממשיך את סיפורי . מסווירדלובסק העבירונו לקרגנדה - דרך פטרופבלובסק . הדרך ארכה ימים אחדים והייתה קשה מאוד . בפטרופבלובסק עמדנו זמן רב עד שהדביקו את קרון סטוליפין שלנו לרכבת , שפניה שומים לקרגנדה . כמדומני , שהדרך מסווירדלובסק לקרגנדה ארכה לא פחות משבעה ימים . בייחוד סבלתי ממחלתי , מחלת הקיבה . הדרך הייתה נוראה . סוף סוף הובאנו לקרגנדה - ראשונה לסוהר העירוני , אי שהינו יום אחד . שם עלה בידי בפעם הראשונה ל ... והוקל לי בהרבה . אחר הביאו אותנו למחלקה השלישית של המחסגר השישה עשר מחסגר החול" ) . ( " המחסגר השלישי שימש קודם מחנה לשבויי מלחמה יפניים . הם הוצאו משם לא מכבר , ועקבותיהם עוד ביצבצו פה ושם : מצאנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ