פרק א': המאסר

כ"ח ד' נ"ז . [ 28 . 4 . 1957 ] זה לי יותר משנה וחצי שנשתחררתי , ועדיין לא התחלתי את ה"עובדות , "ופרשות שחפצתי להתחיל זה מכבר . המאורעות הולכים ומשתכחים , כוח הזכרון הולך ונחלש , וחבל שאותם החיים מאחורי הפרגוד " יצללו בתהום . "נשייהה כשבע שנים , מאות אנשים , אלפי עובדות , מחשבות , פרשות , תקוות ואכזבות . אתמול פגשתי בחוץ את לןרפ הראשון , זה שהייתי איתו במחסגר באביז . הוא יודע יפה את אומנות החייטות , ובמחסגר גם תפר בגדי שרד לפקידי הצבא שלנו . סיפר אודות כמה מהאנשים , שהיו אז איתנו , ושנת נ"א [ 1951 ] שוב עמדה לפניי , אביז של סתיו וחורף נ"א , לוטת האפלה והמרה השחורה . הלקין עמד לפניי , הלקין ושיריו בדממה הצפונית , זשיץ [ ז'יץ ] עורך , 'אייניקייט'ה 1 חלוקת הפרקים איננה מצויה בכתב היד המקורי והובאה כאן בדרךכלל על פי מהדורת 2 . 1976 מחסגר : מלה שהומצאה על ידי צבי פרייגרזון , והיא צירופן של המלים "מחנה" 3 . "הסגר"ו א 3 יז : עיר של מכרות פחם ובה מחנות הסגר . שוכנת על קו הקוטב הצפוני , מערבית להרי אוראל . 4 שמואל הלקין : ( 1960-1897 ) משורר ומחזאי יירי . יליד רוגאציוב , פלך מוהילוב , בילורוסיה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ