מחסגר יומן זיכרונות מהמאסר בברית־המועצות

צבי פר"גרזון עורכות : 1 irr הלפיין ורחל uircii ספרית פועלים הקיבוץ המאוחד , 3 "p tinr | אונ"ברס ^ ת תל-אב"נ צבי פרייגרזון מחסגר יומן זיכרונות מהמאסר בברית המועצות ( 1955-1949 ) צבי פרייגרזון מחסגר יומן זיכרונות מהמאסר בברית המועצות ( 1955-1949 )  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ