תוכן העניינים

דבר העורכים 9 שמואל נח אייזנשטדט על נחמיה לבציון כחוקו הציוויליזציה האסלאמית 21 שעו ראשון : המות דת לאסלאם עורך : ואובן עמיתי מיכל בירן האסלאם נח ' אנית של צ ' אגתאי : על התאסלמותו של הח ' אן תומשיףן 27 ( 1334-1331 ) בת ציון עראקי קלורמן סיר המרק ; יהודים ממירים את דתם לאסלאם בתימן 49 גדעון מ ' קרסל אמונה בנסתר ואסלאם דפוסי בקוב בדווים ברמלה לוד וברמת נגב 82 שעו שני : מחשבה וארגוני אחווה צופיים עוון : יצחק ויסמן שרה סבירי חקר המיסטיקה המוסלמית והוראתה : שאלות מתודולוגיות לקראת בחינה מחודשת 109 אליהו שטרן על הראייה המיסטית וההגנה מחטא בכתבי אל קשןף 134 נמרוד לוז אחוות צופיות בנוף העירוני : אסלום והקצנה דתית בירושלים האיובית והממלוכית 178 מיכאל וינטר היסטוריוגרפיה וצופיות בכתבי מחמד בן אבי אל סחר אל בכרי אל צדיקי 207 יצחק ויסמן התחדשות ורפורמה נוכח פני המערב : תורתו הצופית של עבד אל קאדר אל ג ' זאיף 232 מאיר חטינה מזרח פוגש מערב : צופיות , דיאלוג ביךתומתי ופוליטיקה 259 שעו שלישי : תנועות תחייה ורפורמה באסלאם עורך : חגי ארליך אוריה פורמן סקויפטו רפוומיזם : דוכו של הפונדמנטליזם האסלאמי לקד...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד