קריעותם של החיים כבעיה פילוסופית

אחרית דבר פיני איפרגן " הגל מעולם לא כתב דבר יפה יותר . במשך זמן רב ובהתמדה עיינתי בפרגמנטים המוקדמים הללו . בהם נחשף לעינינו מכלול גאונותו ההיסטורית של הגל ברעננותה הראשונית המשוחררת עדיין מכבליה של השיטה . "המאוחרת בהצהרה מעניינת זו פותח ויליאם דילתיי את מחקרו על שלושה פרגמנטים מתוך קובץ הפרגמנטים המוקדמים של הגל , שכונסו יחד תחת השם " רוח הנצרות . "וגורלה דילתיי לוכד בהצהרתו זו דבר חשוב על עצם האפשרות שלנו לשחזר את תהליך התהוותה של הפילוסופיה ההגליאנית עוד קודם לשלב שבו חש הגל צורך וחובה , בלשונו , לנסח את " אידיאל נעוריו בצורה רפלקסיבית , . "בשיטה מובן שעבור דילתיי תהליך הכבילה של רעיונותיו של הגל בשיטה פגם קשות ביכולת שלנו להכיר את " גאונותו ההיסטורית" של הגל , מכיוון שיכולת זו , על רעננותה הראשונית , נכפפה למחויבות מושגית , למחויבות שיטתית , שבהכרח הובילה להקשחה של התובנה ההיסטורית , שצריכה הייתה להתאים עצמה לסד המושגי והשיטתי . עמדה זו של דילתיי על היחס בין הגל של " השיטה" להגל " ההיסטוריון" ממשיכה באופן פרדוקסלי למדיי את העמדה שנקטו תלמידיו וחבריו של הגל אשר הוציאו לאחר מותו את...  אל הספר
רסלינג