רוח הנצרות

ישו הופיע זמן קצר לפני המשבר האחרון שחוללה תסיסתם של יסודותיו הרבים והמגוונים של הגורל היהודי . בשעה זו של תסיסה פנימית , בשעה שמגוון היסודות הזה מוסיף ומתפתח ולבסוף נאסף לשלם , וכאשר מתהווים ניגודים טהורים ופורצת מלחמה גלויה — בשעה זו מקדימות כמה התפרצויות חלקיות את המערכה האחרונה . אנשים בעלי נפש פשוטה , אך בעלי תשוקות חזקות , הבינו את גורל העם היהודי הבנה חלקית בלבד ולכן לא היו שלווים דיים , מחד גיסא , להיות פסיביים ולהניח לגלי הגורל ל •• אתם והם חסרי תודעה , דהיינו לזרום עם הזמן ותו לא , ומאידך גיסא , גם לא להמתין להתפתחות ההכרחית כדי לחבור אל עוצמה גדולה יותר . הנה כי כן , הם מיהרו והקדימו את תסיסת השלם ונפלו בלי כבוד ובלא שהותירו רושם . ישו לא נאבק אך ורק בחלק של הגורל היהודי , שכן הוא לא היה מוטה לטובת חלק אחר שלו , אלא יצא נגד השלם . הוא עצמו היה אפוא נעלה מן השלם הזה וביקש לרומם מעליו גם את עמו . ואולם איבות כגון אלה שביקש לבטל ניתנות להכנעה רק בתעוזה , אין הן ניתנות לפיוס באמצעות אהבה . לכן , גם ניסיונו הנעלה להתגבר על הגורל בשלמותו מן ההכרח היה שייכשל בקרב בני עמו , והוא עצמ...  אל הספר
רסלינג