נורית יערי ושמעון לוי / ביבליוגרפיה

רשימת כרכי המחזות של לוין * מחזות 1 י חפץ ואחרים ( סולומון גריפ , חפץ , יעקובי וליידנטל , נעורי ורדה'לה , שיץ ) מחזות : 2 סוחרי הגרמי ואחרים ( קרום , פופר , סוחרי גומי , הלוויה חורפית , אורזי מזוודות . ( מחזות : 3 ייסורי איוב ואחרים ( הוצאה להורג , ייסורי איוב , הזונה הגדולה מבבל , הנשים האבדות מטרויה , כולם רוצים לחיות . ( מחזות : 4 מלאכת החיים ואחרים ( יאקיש ופופצ'ה , הכנוע והמנוצח , מלאכת החיים , המתלבט , הילד חולם . ( מחזות : 5 הזונה מאוהיו ואחרים ( הופס והופלה , האשה המופלאה שבתוכנו , הזונה מאוהיו , פעורי פה , הכובש . ( מחזות : 6 משפט אונס ואחרים ( כריתת ראש , משפט אונס , האיש עם הסכין באמצע , אלמו ורות , חרד ומבוהל . ( מחזות : 7 ההולכים כחושך ואחרים ( ההולכים בחושך , רצח , המדמה , חייב להיענש , רווקים ורווקות . ( מחזות : 8 מתאבל ללא קץ ואחרים ( מתאבל ללא קץ , השמשים , הקיסר , מבויש עד תום , שחס ובז'ז'ינה . ( מחזות : 9 הנאחזים ואחרים ( כלודוג המלך האומלל , הנאחזים , עווית והתפתלות , גאולה , ונשיקה לדודה . ( מחזות : 10 אשכבה ואחרים ( הקיסר גוק , כל הנערים , משרת מסור לגברת מחמירה ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד