עידן ירון / המיתוס הכתום: רטוריקה וסמיוטיקה של התנתקות

מבוא המאבק שהתחולל מסביב לתוכנית ההתנתקות , שעליה הכריזה ממשלת ישראל ' , התמקד במידה רבה בלשון ; זאת מתוך התחושה שכל תחומי החשיבה והעשייה שלנו תלויים , ואולי אף כלואים , במטען הלשוני שלנו . מאמר זה נועד להאיר היבטים מסוימים של המערכת הסמיוטית , ובכלל זה של ענפי הסמנטיקה והפרגמטיקה הכרוכים במאבק זה . הארת היבטים אלה תביא כמקווה לידי חשיפת אינטואיציות לשוניות חבויות ומנגנוני לשון ומחשבה שנודעים להם השלכות ניכרות על ההוויה הישראלית . כביקורת תרבות המסתמכת על אורח ניתוח החותר להבין כיצד סימנים מציגים ומוסרים משמעות בהקשר , והמסתייעת בניתוח דיבור ( parole ) 3 שמתבטא בגילוייה הממשיים של הלשון בדיבור ובכתיבה כאחד , מאמר זה אינו עוסק בחקר ה"אמת" אלא מתמקד בייצוגים תרבותיים . המאמר נכתב בהשראתם של ג'מבטיסטה ויקו ואדוארד סעיד . ויקו האמין כי האדם הוא יצור פואטי וסמיוטי , הבונה ומעצב את עולמו התרבותי באמצעות מתן שמות ומשמעויות לתופעות שהוא חווה במהלך התערותו בעולם . הוא לימדנו כי אף שהאדם , החברה וההיסטוריה מכוונים על ידי ההשגחה האלוהית , הרי "העולם החברתי הזה הוא בוודאי מעשי ידי אדם ו לכן אנו יכ...  אל הספר
כרמל