פרק ח' תיאוריות על התאבדות ילדים

עד בה סקרנו חומר מחקרי ותיאורי , תוך התיחסויות לתהליכים פסיכולוגיים שונים , המעורבים במעשה ההתאבדות . בפרק זה נציג מספר מודלים , המנסים להסביר את מהות התופעה דווקא אצל ילדים . אחדות מתיאוריות אלה מתבססות על הגישה הפסיכואנליטית , והסבריהן דומים להסברי התאבדות של מבוגרים , תוך הבלטת התהליכים היהודיים לילדים . גישה תיאורטית אחרת משלבת תהליכים משפחתיים ואיפיוני אישיות , היוצרים נטיות התאבדות . קבוצה שלישית של תאוריות מתארת את ההתפתחות ההדרגתית של הנטיה להרס עצמי . נקודת מבט אחרת מציגה הסתכלות רב ממדית על ההתאבדות , ומדגישה כי יש בתופעה דינאמיקות שונות . הגישה הביולוגית להסבר התאבדות מהווה קטגוריה לעצמה , ומיוצגת על ידי מספר חוקרים בתחום זה . לאחר מכן יגובשו המימצאים המחקריים השונים בתחום זה לכלל שלוש השערות עיקריות על התאבדות ילדים , שאינן מתיחסות למודל פסיכולוגי מוגדר . לבסוף יוצג היבט תיאורטי שמנסה , לדעתי , להסביר את בעיית יהודיות ההתנהגות של הרס עצמי אצל ילדים בהשוואה לפאתולוגיות אחרות . בלומר , מתי גורם מסוים , שזוהה כגורם שכיח בהתאבדות , עלול באמת לגרום להתאבדות ומתי לא . קראתי לדינא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן