סיכום

מושג המוות אצל ילדים הוצג באן בפי שנחקר וכפי שנלמד על ידי הסתכלות מנקודות מבט שונות — הכרתית , רגשית , התנסות באובדן , במחלה ממארת ובנטיות התאבדות . התמונה המתקבלת היא , שילדים יודעים בגיל צעיר ביותר מהו המוות . אף הנוקטים גישה מחמירה מצביעים על כך שכבר בגיל שבע יש לילדים הבנה של חלק גדול ממושג המוות , והם תופסים אותו בבירור . אחרים מביאים עדויות עקיפות וישירות , כי המוות נתפס כבעל משמעות אפילו אצל ילדים בני שנתיים . הגם שבגילים שונים ובשלבי התפתחות שונים מבטא הילד את ידיעתו בצורות שונות של מורכבות והפשטה , בכל זאת ברור , כי ילדים פוחדים מן המוות בבר בעת המיפגש הראשון עימו . יש סבורים , בי תפיסת המוות היא חלק מהחוויה הקיומית של הילד , והיא חלק בלתי נפרד מחוויות החיים , הניזון ממחזוריות השינה והערות , חוויות פרידה וכדומה . מושג המוות הוא דינאמי ולא סטאטי , הוא משתנה עם הגיל , עם החוויות , יש בו נסיגות ושיפורים , בהתאם להתפתחות הכללית , למצבי החיים ולמצבו הנפשי של הילד . מושג המוות הוא שיקוף של אישיות הילד בכלל ולא סך הכל של למידה או אינפורמציה . מבחינת קו התפתחותי כללי ניתן לקבוע , כי ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן