ביבליוגרפיה

ספרים בנדיקט אנדרסון , קהילות מדומיינות , תרגום : דן דאור , תל אביב . 1999 אפלטון , ני / בי אפלטון , כרך ראשון , תרגום : יוסף ג . ליבס , ירושלים ותל אביב . 1997 אפלטון , כתני אפלטון , כרך שלישי , תרגום : יוסף ג . ליבס , ירושלים ותל אביב . 1960 חנה ארנדט , אייכמן בירושלים . רו"רו על הבנאליות של הרוע , מאנגלית : אריה אוריאל , תל אביב . 2000 דוד בךגוריון , זכרונות , כרך ג , תל אביב . 1973 יורגן הברמאס , הקונסטלציה הפוסט לאומית : מסות פוליטיות , מגרמנית : יעקב גוטשלק , תל אביב . 2001 יהושע ויינשטיין ( עורך , ( אי ציות ודמוקרטיה , ירושלים . 1998 עדית זרטל , ד , א 7 כ , 7 , והמוות : היסטוריה זיברון פוליטיקה , אור יהודה . 2002 צבי לוז וזיוה שמיר ( עורכים , ( על גילוי וכיסוי כלשון : עיונים במסתר של כיאליק , בר אילן . 2001 רוזה לוכסמבורג , כתבים נבחרים , כרך כ , תרגום : מ"ז וולפובסקי , תל אביב תש"ח . פנינה להב , ישראל במשפט : שמעון אגרנט והמאה הציונית , תל אביב 1999 . ז'אן פול סארטר , הבחילה , מצרפתית : הדרה לזר , תל אביב . 1978 לואי פרדינן סלין , מסע אל קצה הלילה , מצרפתית : אילנה המרמן , תל א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד