עדי אופיר רשות רבים ושאלת השלטון: על המחשבה הפוליטית של חנה ארנדט

חנה ארנדט היתה "מאהבת של ' . "הפרדות הבחנה בין שני מושגים סמוכים שמשמעותם שקולה כביכול היתה הן נקודת מוצא טיפוסית לרבים מחיבוריה והן כלי רב עוצמה במהלכם . כאלה , למשל , היו ההבחנות המכריעות בין עבודה ( work ) לעמל , ( labor ) בין החברתי לפוליטי , או בין אלימות לכוח , אבל גם ההבחנות ה"מקומיות" יותר בין נצח לאלמוות , או בין תהילה למוניטין . ארנדט העידה על עצמה , שכך היא מתחילה לחשוב : א' איננו ; 'ב ובהבחנות ראתה מימד חיוני של כל מחשבה . מפרשיה טורחים הרבה על הצדקת ההבחנות העיקריות שקבעה ועל שחזור רשת המושגים שהן יצרו . מבקריה עומדים על השרירות שבהן ועל האידיוסינקרטיות של ההגדרות המתלוות להן , אבל גם הם מסכימים על האפקט המשחרר שלהן והפוריות הטמונה בהן . בדברי אני מבקש לעקוף גם את אלה וגם את אלה ולעסוק בהבחנה אחת , שהיא חיונית לכל מחשבתה של ארנדט ונוכחת בחיבוריה המרכזיים , אבל שדווקא אותה לא ניסחה במפורש אלא רק בדרך אגב , ותמיד בצל הבחנות אחרות . אני מתכוון להבחנה בץ ה ^ לסון לפוליס , 1 בץ העניין של השלטון לעניין הפוליטי ובין מה ששייך לשלטון לבין מה ששייך לספירה הפוליטית . תחילה אחלץ את הה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד