מיכל בן־נפתלי שפת אם ושפת גוף - האסתטיקה האינטימית של הדו"ח

פתרו דבר בשבילי , א"כמן בירושלים , חרף כל n'n , Diraw nivnm מרנין מבחינה , "מוסרית כתבה מרי מקארת / סופרת וידידת נפש של mn ארנד . 0 "אני מודה ללא הסתייגויות שהעניק לי שמרוה וששמעתי בו גם שיר תרועה : לא תרועת שנאה ל 0 ו 0 לי 0 ריזם אלא תנועת סרנסצנדנציה , מוסיקה שמ"מית , כמו זו של מקהלת הסיום של פיגארו או של המשירו \ ODWIO צדק [ ... ] דורש הסתגרות , הוא מתיר עצב יותר מזעם , והוא תובע הימנעות קפדנית ביותר מכל התענוגות המהנים של 2 התייצבות באור הזרקורים . אמירה זר של ארנדט , בסמוך לפתיחה , מקיימת יחסים מתוחים עם הדו"ח הכולל שהיא פורשת , דו"ח המקפיד על תיחומים , חללים וחלוקות ומערערם גם יחד ; דו"ח הנע בין עצב לזעם , בין הימנעות להתענגות , בין איפוק לראווה ? , דו"ח המוחק לכאורה את התת טקסט האלגי שלו בפני פרובוקציה ואירוניה מוחצנים , "טונים" לא נעימים שגררו תגובות שכנגד כה עזות ; דו"ח שכדרכם של חיבורים הנכתבים בעין הסערה , המפיקים מכותביהם את המיטב - לאו דווקא בעידון מושגי או באנינות ספקולטיבית , אלא בריכוז , בדחיסה ובחשיפה של דאגות וחיפושים המלווים אותם מאז ומתמיד , והחורגים מן השאלות המסוי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד