תודות

תוכן הספר הנוכחי ומבנהו מייצגים כנס בשם זה שנערך באוניברסיטת תל אביב באפריל . 2003 מטעם המכון להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה ובשיתוף בית הספר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה . היה זה כנס ראשון מסוגו , שהציג עבודות מקוריות של חוקרים ישראלים שהוקדשו כולן ליצירתה ולהגותה של חנה ארנדט . כנס קודם , בינלאומי , שסיכם בעיקר עבודות של חוקרים מארצות שונות , ובהם גם ישראלים אחדים , התקיים בדצמבר 1997 בירושלים . שני הכנסים האלה , יחד עם הוצאתו לאור של הנוסח העברי של א"כמן בירושלים ( 2000 ) ופרסומים נוספים בעברית , זעיר פה זעיר שם , שברו סוג של קשר שתיקה בישראל בכל הנוגע לחנה ארנדט , להגותה ולחייה , שנמשך כמחצית המאה . המאמרים המכונסים בספר זה הם קובץ ראשון של מחקרים הדנים בהיבטים שונים של מחשבת ארנדט , שנכתבו במקורם בעברית . הקהל הרב שהגיע לכנס ומילא את האולם ואת מבואותיו בכל שעות היום , העיד על העניין הגובר והולך בהגותה של ארנדט , ועל הצורך והחשיבות שבהכללת יצירתה בתוך השיח הציבורי בישראל . חובה נעימה היא אפוא להודות לכל מי שסייע הן בקיומו ובארגונו של הכנס , והן בעריכתו ובהוצאתו לאור של ספר זה . תודה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד