חנה ארנדט חצי מאה של פולמוס

עדית ז _ משה צוקרמן עדית זרטל משה צוקרמן ( עורכים ) חנה ארנדט : חצי מאה של פולמוס חנה ארנדס : חצי מאה של פולמוס קובץ מאמרים עורכים : עדית זרטל משה צוקרמן  אל הספר
הקיבוץ המאוחד