רשימת מקורות

רשימה זו אינה מתיימרת למצות את כל מה שניתן לקרוא על שיתוף , השתתפות ושותפות ; אך היא יכולה לשמש התחלה טובה למתעניינים בהיבטים שונים של נושאים אלה . אוסטרובסקי כהן , ויקטוריה ואחרים . ( 1995 ) התערה הציבורית לעני ; חופש המידע - דין וחשבון , משרד המשפטים , מדינת ישראל . אזרחי , ירון . ( 1994 ) הממד התרבותי של מושג הכוח בדמוקרטיה המודרנית , זמנים - רבעון להיסטוריה , 51 , 50 בית הספר להיסטוריה על שם ז' ארן של אוניברסיטת תל אביב וומורה ביתן , עמ' 4 . 15 אלגר , א . . ( 2000 ) ועידת אזרחים ראשונה בישראל , הנושא : עתיר התחבורה בישראל - םררי עדיפויות , סביבה וחברה , מסמך רקע לאזרחים המשתתפים בפרויקט . המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים צפורי . אל הוזייל , ע . . ( 1996 ) מסגרת לתכנית : ערביי הנגב . 2020 מוגשת לוועד ההכוונה והתכנון האסטרטגי לערביי הנגב . רהט : המחלקה לתכנון אסטרטגי , עיריית רהט . אל הוזייל , ע . ואל סאנע , ז . . ( 2002 ) המועצה האזורית לכפרים הערביים הבדווים הבלתי מוכרים בנגב : הגדרות של אדמתנו תהותנו . מדריך האמת בפני הרוע . עצות לתושבים לבניין האד / וההגנה על המגורים . באר שבע : ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד