מוטי וינטר הזכות להשתתף והמאבק על השתתפות

מבוא שנים רבות עסקתי בפיתוח קהילתי ושותפות התושבים , כאיש מקצוע בעבודה הסוציאלית הקהילתית , ונטלתי חלק ברמות שונות של פעולה זו , החל מה"שדה" וכלה בתפקיד מנהל השירות לעבודה קהילתית ואחראי על פרויקט שיקום השכונות במשרד העבודה והרווחה ( בשנים 1977 . ( 1988 במסגרת עבודתי אף התנסיתי במקרים שבהם הממסד ביקש לקבוע עבור התושבים את נחיצותם של מתנ"סים בשתי שכונות שיקום . הממסד לא שעה למאווייהם של התושבים ולדעתם , ובתהליך נוקשה "ניצח" בסופו של דבר והצליח לכפות את דעתו בדבר הנחיצות של הקמת מבנה למתנ"ס ושל קבלת תרומה לצורך זה - בניגוד לצרכים אחרים שבעיני התושבים נראו חשובים יותר . לא הייתי מעורב ישירות באירועים אלה , אך הם חידדו אצלי את התחושה , שעל אף ההישגים של פרויקט השיקום , המערכת הממסדית , ודווקא חלק מראשי המערכות המקצועיות בחברת המתנ"סים , בסוכנות היהודית ובמשרד החינוך , לא הפנימו את משמעות הרעיון של שיתוף התושבים בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לגורלם . באותם ימים קצתי בגבהות הלב שעדיין הייתה קיימת אצל חלק משותפי במשרדי הממשלה האחרים , והחלטתי כי הגיעה השעה לפעול מלמטה , כתושב פעיל , בכוחות עצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד