יוסף ג'בארין השתתפות ציבורית מתנגדת: התארגנות היישובים הבלתי מוכרים בנגב

מבוא מאז שנות ה 70 התקדם התהליך של שיתוף הציבור בצורה משמעותית במדינות מערב אירופה ובצפון אמריקה , והוא ממלא תפקיד חשוב בתרבות השלטונית , הארצית והמקומית של מדינות אלה . ניתן להגדיר את שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעיצוב המדיניות כ"דרכים שבהן האזרח הרגיל יכול לקחת חלק , או לוקח חלק בעיצוב או בביצוע החלטות של מדיניות" . ( Richardson , 1983 : 8 ) במילים אחרות , ניתן לראות את השיתוף הזה כתיקון השיטה הדמוקרטית ושיפור מסוים שלה . למושג "שיתוף הציבור" יש קונוטציות חיוביות , של קידום הדמוקרטיה והמעורבות הציבורית בסוגיות חשובות , בתחומים כמו תכנון , אקולוגיה , סביבה , חברה וחוק . ( Sharp , 2002 ) בשנים האחרונות אנו עדים ליותר שיתוף של הציבור בתחום התכנון של שימושי קרקע ותכנון סביבתי , ויש כתיבה רבה על אודות נושאים אלה ( למשל . ( Press , 1994 ; Cvetkovich and Earle , 1994 White , 2001 ; Bryner , 2001 ; Chess , 2000 ; Beierle , 1999 ; אירועי השיתוף מתחילים בדרך כלל ביוזמה מוסדית המעוגנת בחוקים או בתקנות . לעתים זוהי יוזמה של מקבלי החלטות , המעוניינים להעניק לגיטימציה ציבורית לתוצר ההחלטות שלהם , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד