רונן גופר ועידות האזרחים בישראל

" ועידת , "אזרחים או בשמה הלועזי המלא : , Consensus Conference Citizen-Based היא פרקטיקה של דמוקרטיה השתתפותית ודליברטיבית . ( deliberative ) היא שייכת לסידרה ארוכה של טכניקות מסוג זה הפועלות בעולם המערבי , אשר נועדו לשתף אזרחים בתהליכי קבלת החלטות . ועידת האזרחים עצמה הופעלה ב 11 מדינות שונות מאז הומצאה ונוסתה לראשונה בדנמרק בסוף שנות ה . 80 בישראל נוסתה טכניקה זו לראשונה בשנת 2000 על ידי המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים צפורי בירושלים , ומאז בוצעה שלוש פעמים . למרות שרעיונות של שיתוף ומעורבות אזרחית בתהליכי קבלת החלטות אינם חדשים גם בנוף הישראלי , ועידת האזרחים בישראל מהווה חידוש בתחום הפרקטיקה וההפעלה של שיטות לשיתוף אזרחי בתהליכי קבלת החלטות . חדשנותה של ועידת האזרחים היא הנימוק לתיאורה המפורט במאמר , אשר יפרוש את הרקע לפרקטיקה זו , ויתאר בפירוט את הניסיון הישראלי . דמוקרטיה השתתפותית ודליברטיבית הרעיון של שיתוף האזרחים בתהליכי קבלת ההחלטות גילו כגיל העיר מדינה היוונית , שבה נולד רעיון הדמוקרטיה ההשתתפותית . זו אינה מסתפקת בייצוג הדעות של הציבור על ידי שליחיהם הנבחרים באורח דמוקרטי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד