חגית אדיב, שוש מוסקונה, חנה מורן שיתוף הציבור בהכנת תוכנית־אב

מבוא בפרק זה נציג שתי תוכניות : האחת במיגזר הכפרי - תוכנית אב למועצה האזורית חבל מודיעין , והשנייה במיגזר העירוני פרברי - תוכנית אב לכפר שמריהו . שתיהן נערכו על ידינו במהלך שלוש השנים האחרונות , ושולב בהן תהליך של שיתוף הציבור כחלק בלתי נפרד מתהליך התכנון על כל שלביו . חגית אדיב ושוש מוסקונה הן המתכננות החברתיות , וחנה מורן היא ראש צוות התכנון . שתי התוכניות נבחרו מתוך מיגוון של תוכניות אב ותוכניות מיתאר . הן ממחישות את התפישה , שהתכנון הוא תהליך המתבסס על שיתוף הציבור ונשען על ההבנה כי לעמדות , לדעות , לרצונות ולצרכים של התושבים יש תרומה חשובה לתהליך התכנון ולתוצר התכנוני . נבחרה שיטת תכנון אשר שזרה את שיתוף הציבור ומעורבות הציבור בתכנון בכל שלבי התכנון , על מנת להשיג את המטרות הבאות : א . צמצום התנגדויות ומיתון קונפליקטים ב . קבלת החלטות תכנוניות משותפות . שיתוף הציבור מאפשר לאתר נושאים וסוגיות תכנוניות שהתוכנית תוכל לתת להם מענה . השיתוף מתקיים במספר תחומים , החל מאיסוף מידע ובדיקת עמדות וצרכים , והמשך בהצגת הרעיונות התכנוניים בפני קבוצות תושבים או נציגיהם , לשם גיבוש החלופות התכנונ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד