פנינה פלאוט וארזה צ'רצ'מן מודל לשיתוף הציבור בתכנון העירוני בחיפה

הקדמה בשנים האחרונות התעוררו במקומות רבים בישראל התארגנויות מקומיות , "מלמטה" שהרשויות תופשות אותן לא פעם באופן שלילי , כיוזמות הבאות לחבל בפיתוחו של היישוב . בחיפה , שהיא בעלת ייחוד סביבתי נדיר , גרמה תנופת הפיתוח בשנות ה 90 להגברת העימות בין יוזמות הפיתוח לבין רצונות התושבים . העימות החריף ביותר מתמקד באזורים נבחרים בעיר , ובפרט בשאלות הנוגעות לאופיו של קו החוף ושל רכס הכרמל , ולפיתוח הוואדיות ורשת הכבישים . עימות זה משפיע על מכלול העשייה בתחום הפיתוח העירוני , ועל יחסי הגומלין בין קבוצות שונות של תושבים וארגונים סביבתיים מקומיים לבין הרשויות . מסתמן מצב שבו הכול עלולים להפסיד , גם התושבים , הנוכחיים והעתידיים , גם ייחודה של העיר וגם פיתוחה . לאור זאת הוקמה ועדה עירונית ציבורית ביוזמת ראש עיריית חיפה ומנהל החברה להגנת הטבע באזור חיפה , שנועדה לגבש דפוסים לשיתוף הציבור בתכנון העירוני . תפקיד הוועדה היה להציע מסגרת לתהליך של שיתוף הציבור ולגבש קווי פעולה למסגרת זו . ועדת ההיגוי הורכבה מ 9 חברים : 3 נציגי העירייה , 2 נציגים של פורום 1 ארגוני הסביבה בחיפה , 3 נציגי האקדמיה ואדריכל עצמא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד