ישי מנוחין חופש המידע: תנאי הכרחי לשיתוף הציבור

דמוקרטיה וחברה אזרחית במאות האחרונות הפך המונח "דמוקרטיה" לדגל וסיסמת קרב . תפישת החברה כ"דמוקרטית" מהווה היום תנאי מרכזי בלגיטימיות שלה בציבור הרחב , בקרב שואפי שינוי ומקדשי מסורת כאחד , וכמובן שגם בקרב הפוליטיקאים מכל צדי המפה הפוליטית . מקורותיו ההיסטוריים של המונח רבים , וההשפעות השונות על התגבשותו החלו בשלהי המאה ה 7 לפני הספירה , ימי תחילת הדמוקרטיה היוונית . דאהל 13 : 1989 ) ( Dahl ) ( 23 מגדיר את השינויים שחלו בשיטת השלטון ביוון באותם ימים - המעבר מהרעיון ומהפרקטיקה של שלטון המעטים לרעיון ולפרקטיקה של שלטון הרבים - בתור הטרנספורמציה הדמוקרטית הראשונה : אזרחי אתונה החלו להשתתף 1 בקבלת ההחלטות בדבר ניהול העיר . מאז ועד היום הוטמעו במושג הדמוקרטיה רעיונות רפובליקניים , התפתחו מנגנוני ייצוגיות שלטונית , הלוגיקה של השוויון והרטוריקה של זכויות האזרח קיבלו משקל ; וכמובן , השפעות המאה האחרונה , כמו התפתחות המיחשוב ואופני תקשורת ההמונים , הכניסו ממדים 2 חדשים למושג הדמוקרטיה . עם זאת , המרכיב המרכזי בדמוקרטיה . 1 רצוי לזכור שהחברה האתונאית וחברות רבות אחרות , שנחשבו בזמנן לדמוקרטיות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד