יעל ישי דמוקרטיה ייצוגית; דמוקרטיה משתתפת

ראש העיר , עמרם מצנע , וחברי מועצת העיר הם נבחרי ציבור , שנבחרו בבחירות דמוקרטיות ולהם מלוא הסמכות לקבלת החלטות הנוגעות לפיתוח העיר למען תושביה [ ... ] גופים חוץ ממסדיים יגלו כי לא די בסיסמאות פופוליסטיות , או בהפגנות על מנת לשכנע . בעוד כ 4 שנים יתקיימו בחירות למועצת העיר ולעומד בראשה , מי שיחפוץ יוכל להציג את עמדותיו ודעותיו ולנסות להיבחר על בסיסן לתפקיד שיאפשר לו לקבוע מדיניות . ( יריעות חיפה , 24 במרץ . ( 2000 תגובה זו ניתנה בתשובה לביקורת על בנייה לגובה באחת משכונות חיפה . היא מציגה בבהירות רבה את המחלוקת בין שתי הגירסאות של הדמוקרטיה .-המודרנית הגירסה הייצוגית והגירסה המשתתפת . דילמה זו חריפה במיוחד בזירת השלטון המקומי . הרשות המקומית ממלאה תפקיד מפתח בחיי האזרחים , בהיותה מופקדת על תרגום של החלטות השלטון המרכזי לחיי היום יום . חינוך , בריאות , ניקיון , איכות האוויר , החינוך שלו זוכים הילדים ואפשרויות הבידור והתרבות הם תוצאה של מדיניות הרשות המקומית . בזמן האחרון עוברות ערי ישראל , ובראשן חיפה , תהליך מואץ של פיתוח אורבאני . שיכונים , בתי מידות , מרכזי בידור וקניונים צצים כפטריו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד