רוח הדברים ארזה צ'רצ'מן ואלישבע סדן

שיתוף הציבור הוא תהליך שבו אנשים שאינם נבחרי ציבור או פקידים לוקחים חלק בקבלת ההחלטות ביחס לנושאים הנוגעים לחייהם . שיתוף האנשים בתחום הציבורי מתחייב מגישתנו האומרת , כי יעוד התכנון הוא לאפשר לאנשים להשיג איכות חיים מרבית . ניתן להגדיר איכות חיים כהערכה הסובייקטיבית של הפרט , המעריך עד כמה הצרכים שלו או שלה בתחומי חיים שונים באים על סיפוקם , בהתחשב באילוצים אישיים , חברתיים , כלכליים וסביבתיים , מבלי לפגוע באנשים אחרים בדור הזה , ומבלי לסגור אופציות לדורות הבאים . תחומי החיים השתים מקיפים הגשמה עצמית , בריאות , חיי משפחה , תנאי מגורים , יחסים חברתיים , מקום עבודה , שירותים מסוגים שונים , מצב כלכלי , שוויון , איכות הסביבה , וערכים דתיים ותרבותיים . ריבוי התחומים אינו מאפשר לדעת מראש מה תהיה ההגדרה של איכות החיים בעיני אנשים שונים , ומה יהיה חשוב להם . מתוקף חובת הגילוי הנאות נצהיר כאן , שעמדתנו היא , ששיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות הוא נכון , צודק , הכרחי ואפשרי . ספר זה מבטא עמדה זו , ואנחנו מקוות שהוא יעזור לקדם אותה . עם זאת , אנחנו מודעות למורכבותו של הנושא וחילוקי הדעות סביבו . נ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד