מפתח המקורות

מקרא בראשית יח : ו 308 מג : יד 276 שמות יב : ח 236 יב : טו 348 , 337 , 158 יב : טז 276 יב : יח 318 יב : יט 158 יב : כה 440 יב : כו 440 יב : כז 440 יג : ג 217 , 163 , 161 יג : ד 161 יג : ה 440 יג : ו 440 יג : ז 440 , 163 , 161 , 158 יג : ח 440 יג : יא 440 יג : יב 440 יג : יג 440 יג : יד 440 יג : טו 440 כג : יח 344 ויקרא ב : יא 302 ו : י 302 ז : יב 108 ז : יב 228 ז : יג 228 , 108 ו : יד 105  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן