קיצורים וסימנים

ר דפוס ד"ו דפוס ונציה דו תוספתא , דפוס ראשון וכ"י וינה דק"ס דקדוקי סופרים ו וינה כ "י כתב יד כי"א כ"י אוקספורד Opp . Add . fol . 23 ( 366 ) כ"י ביהמ"ד 1608 כ"י בית המדרש לרבנים באמריקה , ניו יורק , Rab . 1608 ( ENA 850 ) כ"י ביהמ"ד 1623 כ"י בית המדרש לרבנים באמריקה , ניו יורק , Rab . 1623 ( EMC 271 ) כי"ו כ"י וטיקאן כי"מ כ"י מינכן 95 כי"מ 6 כ"י מינכן 6 כ"י קולומביה כ"י אוניברסיטת קולומביה , ניו יורק , X 893-T 14 ע ערפורט { } מחיקה [ ] ( ) מקור ותיקון  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן