סימן יז. נר בלילי יום הכיפורים משנה פ"ד מ"ד / תוספתא פ"ג הי"ז (עמ' 155)

מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכיפורים מדליקים , מקום שנהגו שלא 1 להדליק אינן מדליקים . מדליקים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות 2 אפלים , ועל גבי החולים . מקום שנהגו להדליק את הנר לילי יום הכפורים מדליקין , מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין . ר' שמעון בן לעזר אומ' מדליקין בפונדקאות ובבית המים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן