סימן א. שתי שורות במרתף משנה פ"א מ"א / תוספתא פ"א ה"א-ה"ג (עמ' 140)

א ] אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר . כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה . ולמה אמרו שתי שורות במרתף ? במקום שמכניסין בו חמץ . בית שמי א' שתי שורות על פני כל המרתף ובית הלל א' שתי שורות החיצונות שהן העליונות . [ א ] אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר ... [ ב ] בית שמיי או' שתי שורות על פני כל המרתף : שורה החיצונה הרואה את הפתח , והעליונה הרואה את הקורות , אבל שלמטה הימנה ושלפנים הימנה אין צריך בדיקה . בית הלל אומ' שורה החיצונה היא העליונה , הרואה את הפתח ואת הקורות , שלמטה הימנה , אבל שלפנים הימנה אין צריך . לבדוק . [ ג ] חורי הבית העליונים והתחתונים , היציע והדות , וגג הבית וגג המגדל , בית התבן , בית הבקר ובית העצים , ובית האוצרות , אוצרות של יין , אוצרות של שמן , ואוצרות של תבואה , אינו צריך לבדוק ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן