תוספתא עתיקתא מסכת פסח ראשון

שמא יהודה פרידמן מקבילות המשנה והתוספתא פירוש ומבוא כללי הוצאת אוניברסיטת בר אילן שמא יהודה פרידמן תוספתא עתיקתא מסכת פסח ראשון שמא יהודה פרידמן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן