סתירות המשפט במשחק הקולנועי - על אהבה, צדק ונידחות: צפייה בסרט האלמנה מסנט־פייר

יונתן יובל * א . מבוא > הפריווילגיה החתרנית של האהבה < ג . סדר אתי והכמיהה לציוויליזציה < ד . שמות וצבעים : הפרטי , המשפטי והמיסטי . 1 < שמות . 2 < צבעים 4 ה . גאולת הנפש בעולם הזה < ו . משפט והמטאפיזיקה הקשיחה של האני < ז . שפת האהבה ושפת המשפט < ח . ג'ג' ג'ודי בישראל : כאשר דימויי המשפט בתרבות הפופולרית מופיעים בבתי המשפט < ט . שתי הערות לסיכום " על כל פשעים תכסה אהבה" משלי י , יב א . מבוא מאמר זה עוסק ביחסים שבין אהבה למשפט במישורים מטפוריים , פוליטיים , פסיכולוגיים ואתיים . הוא עושר , זאת לא מתוך עמדה תיאורטית כללית , אלא מתוך פגישה בארטיפקט תרבותי : צפייה ( וליתר דיוק צפיות מרובות ) בסרט האלמנה מסנט פ"ר . הצפייה הינה הזדמנות למפגש ולרפלקסיה , לפענוח ולפרשנות . לזמן מה , היצירה נתפסת כמייצגת את התרבות כולה . דרכה אנו חוקרים את הקטיגוריות של המצב האנושי : אהבה וזהות , עצמיות ופומביות , טרגדיה ומשפט . הדיון שלהלן מתבונן בסרט תוך כדי התחקות אחר התביעות השונות של האהבה , שפתה , הסטטוס הקיומי שלה והתנגשויותיה הרות האסון במערכות נורמטיביות , במדינה ובמשפט .  אל הספר
רמות