ספרות עברית בתר־מקראית

הספרים החיצוניים בן סירא י , יב-יז 162 טז , כה 182 לא , כב 182 לב , ג 182 לב , ט 72 מב , ח 182 מגילות מדבר יהודה מגילת ישעיהו ( השלמה ) 112 , 41 פשר מיכה 43 , 19 כתבי ואדי מורבעת 20 שריד ממגילת ספר שמואל 123-122 , 92 מגילת ההודיות ה , 5-7 80 משלי אחיקר ( ארמית ) טור יג , שורה 1 5 <) 207 ספרות חז"ל משנה פאה פ"ז , מ"ד 201 תענית פ"ד , מ"ו 107 שקלים פ"ז , מ"ד 125 סוטה פ "ט , מט"ו 208 סנהדרין פ"א , מ"ה 98 סנהדרין פי"א , מ"ה 98 תמיד פ"ב , מ"ה 52 תוספתא סוטה ט , ה 128 נדרים ד , א 200 מדרשי הלכה מכילתא בא , פרשה ד 177 מכילתא בא , פרשה יד 224 מכילתא בשלח , פרשה ב 128 ספרי בהעלתך , פרשה פח 128 ספרי דברים , פרשה מג 105  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן