מקורות מן המזרח הקדום שלאורם נתפרשו כתובים בספר מיכה

מקורות שומריים , אכדיים ואשוריים מבוא 15 א , א 12 , 11 א , ב 36 א , ג 37 א , ו 46 , 40 א , י 50-49 א , יא 52 א , יד 58 א , טז 61 ב , ב 66 ב , ד 69 ב , ה 71 ב , ט 78 ג < א 90 ג , ב 91 ד , א 110 ד , ב 112 ד , ו-ז 124 ד , ח 126 , 125 ד , ט 130 ד , יג 138 ה , א-ג 147 ה , ג 146 ה , ד 150 ו , ג 170 ו , ה 173 ו , ח 183 ו , ט 185 ו , יא 189-188 ו , יד-טו 192 ו , טז 194 ז , ג 204 ז , ה-ו 209 ז , יא-יב 218 ז , יד 221 ז , יט 232  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן