רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

אבישור , כתובות י' אבישור , כתובות פיני קיות והמקרא , א-ב , ירושלים תשל"ט . אבן בלעם of Ibn Bal'am on the Twelve Minor Prophets " , S . Poznanski ( ed . ) , "The Arabic Commentary JQR , 15 ( 1924-25 ) , pp . 38-42 . אבךשושן קונקורדנציה חרשה לתורה , נביאים וכתובים , ירושלים תשמ"ב . אבסביוס , אונומסטיקון ספר האונומסטיקון לאכסכיוס , תרגם ע"צ מלמד , ירושלים תשכ"ו . אברבנאל דון יצחק אברבנאל , פירוש על נביאים אחרונים ( מהדורת צילום , ( ירושלים תשט"ו . אהרליך א"ב אהרליך , שבתאי בן יום טוב אבן בודד , מקרא כפשוטו , ג , ברלין 1901 ( דפוס צילום , בהוצאת מקור , ירושלים תשכ"ט . ( אהרליך , הערות V , Leipzig 1912 ( 1968 ) . A . B . Ehrlich , Randglossen zur hebrdischen Bibel , אופנהיימר , בחירה בי אופנהיימר , "רעיון בחירת ישראל במקרא" בתוך : רעיון הבחירה כישראל ובעמים , ירושלים תשנ"א , עמ' . 40-17 אופנהיימר , היסטוריה ב' אופנהיימר , "היסטוריה ואסכטולוגיה בספר , "מיכה ואסכטולוגיה בית מקרא , ז ( תשכ"ג , ( עמ' . 65-48 אייספלדט , מבוא Oxford 1966 . O . Eissfeldt , The Old Testament , An Introduction , אי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן