[26] (ידו-כ) שיר הלל ותפילה לחסד האל

הקטע ההימנוני , המסיים את ספר מיכה , פותח בפנייה ישירה אל , 'ה עובר דרך משפטי משנה לניסוח בגוף שלישי , וחוזר ומסיים בפנייה ישירה . 'לה הקטע הוא שיר הלל לכבודו של אלוהי החסד והרחמים , החפץ לעשות חסד לעמו ולהקל מעליהם את משא עונם , ותפילה ותקווה לעתיד טוב לישראל על יסוד הבטחותיו לאבות האומה בעבר . השיר כולו מבוסס על מידות , 'ה כפי שנאמרו למשה על ידי ה' במסגרת חידוש הברית בינו לבין עמו לאחר מעשה העגל ( שמות לד , ו-ז . ( נראה , כי הכתוב מונה שבע מידות , שחמש מתוכן הן מידות רחמים , הבאות גם במיכה : , ANET 38 עמ' 284 a ( השווה מלכים ב טו , ל . ( על אירועי התקופה ראה בפרקי המבוא , " הרקע ההיסטורי של נבואות 39 . "מיכה התעניינות זו באה לידי ביטוי גם בנבואה על חטא שומרון ועל גורלה ( א , ה-ט , ( וכן באזכורם של "חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב" ( ו , טז . ( הסבר לתופעה זו ראה בפרקי המבוא , "הרקע ההיסטורי של נבואות , "מיכה ו"מיכה — הנביא . "ופועלו 1 על הסוג הספרותי "ההימנוך — שיר שבח , ראה גונקל , ליטורגיה , עמ' ל"הנ-, 142-139 , מבוא , סעיפים . 51 , 2 גונקל משווה הימנון זה של מיכה להימנונים אסכטולוגיים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן