[25] (יד-יז) תפילה לשיקום ממלכת ישראל

במזמור שני רכיבים מרכזיים , ובהם שתי .-משאלות א . שה' יחזיר לישראל את מעמדו ויחדש ימיו כקדם . ב . שה' יגרום לגויים להגיע להכרה ברוממותו . לשני רכיבים אלה מתלווה הבזק קצר לאחור , המזכיר את נפלאות ה' בעבר כנימוק וכזירוז לבקשת הפעולה בעתיד הקרוב וכרמז להתחייבות , שיש לה' כלפי "צאן . "נחלתו התפילה בנויה משני בתי שיר השווים באורכם ( יד-טו ; טז-יז . ( הבית הראשון , המכיל ארבע שורות , והכתוב ברובו במקצב הקינה ( 2 : 3 ) קשור בתמונת הרועה , המרעה והצאן , תמונה המובילה לאזכור יציאת מצרים , הקשורה אף היא בכתובים אחרים לתמונת הרועה ועדרו . בית זה כולל בקשות להתערבותו המופלאה של ה' להחזרת ישראל לנחלתו שאבדה לו . בבית השני , שאף הוא בנוי ארבע שורות , מייחל המתפלל שהעמים יכירו בגדולת ה' למראה נפלאותיו , המוזכרות בבית הראשון . יש סימטריה מסוימת בין שני חלקי התפילה , הקשורים זה לזה לא רק בתוכנם , כאמור , אלא גם במוטיבים ספרותיים ובצלילי לשון דומים י הבית הראשון פותח בשורש רעה — "ךעה עמך" ומסתיים בשורש ראה — "אראנו , "נפלאות והבית השני , המדבר בגויים , פותח ב"יראו" ( מן ראה ) וחותם ב"ויראו" ( מן ירא : (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן