[24] (יא-יג) יום התקומה

בקטע נבואי זה ניבא מיכה על תקומת ציון ועל הרחבת גבולות הארץ ( או על שיבת גולי ישראל מארבע כנפות הארץ . ( ציון אינה מוזכרת במפורש ; הפנייה היא לדמות אלמונית , ונראה שהכוונה לעיר כסמל לאומה כולה . התיבה , "יום" הבאה כאנאפורה בתחילת שלושת המשפטים הראשונים , מעניקה עצמה לבשורה . לאחר מכן מרחיב הנביא את הבשורה שבהיגד השלישי , ומסיים בחזות קשה לכל הארצות פרט לארץ ישראל . הנבואה נסמכה לקודמתה , כיוון שהעורך ראה בה כנראה פיתוח לנחמה שבנבואת העידוד , מעין תיאור הישועה שצפה הנביא . הפסוקים בנבואה זו קשים , ואינם חד משמעיים , ולכן נציע יותר מפירוש אחד לכתובים . ( יא 1 יום לבנות גדךיך וגו' המונח "גדר" בא בדרך כלל במקרא לציין מחיצה — בין קלה בין מאסיבית — לשימושים שתים ' , ואולם נראה , שהכתוב שלפנינו מכוון לבניית גדר סמלית של כרם ישראל ( השווה ישעיה ה , ה , ( והמשמעות העולה מתיאור זה היא , שעם ישראל יחזור לתהליך בנייה ושיקום של ארצו , בדומה למה שניבא עמוס : "ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת , וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים , ובניתיה כימי עולם" ( ט , יא . ( 1 המונח "גדר" מציין במקרא כותל של מבנה ( יח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן